تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در C#

 در طراحی های سیستم های اطلاعاتی که زبان فارسی را پشتیبانی میکنند نیاز داریم تا تمامی تاریخ ها رو به شمسی تبدیل کنیم. و از طرف دیگه نیز Format تاریخ شمسی تبدیل شده برای ما نیز مهم است. به طور مثال میخواهیم آن را به صورت yyyy/MM/dd نمایش دهیم.

در ادامه این نوشته ما تابعی را به صورت Static و از نوع Extension Method تهیه شده است که میتوان برای تمامی متغیرهایی که از جنس DateTime هستند استفاده کرد.

 


public static class PersianDateExtensionMethods
 {
  private static CultureInfo _culture;
  public static CultureInfo GetPersianCulture()
  {
   if (_culture != null)
    return _culture;
   _culture = new CultureInfo("fa-IR");
   var formatInfo = _culture.DateTimeFormat;
   formatInfo.AbbreviatedDayNames = new[] { "ی", "د", "س", "چ", "پ", "ج", "ش" };
   formatInfo.DayNames = new[] { "یکشنبه", "دوشنبه", "سه شنبه", "چهار شنبه", "پنجشنبه", "جمعه", "شنبه" };
   var monthNames = new[]
   {
    "فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن",
    "اسفند",
    ""
   };
   formatInfo.AbbreviatedMonthNames =
    formatInfo.MonthNames =
     formatInfo.MonthGenitiveNames = formatInfo.AbbreviatedMonthGenitiveNames = monthNames;
   formatInfo.AMDesignator = "ق.ظ";
   formatInfo.PMDesignator = "ب.ظ";
   formatInfo.ShortDatePattern = "yyyy/MM/dd";
   formatInfo.LongDatePattern = "dddd, dd MMMM,yyyy";
   formatInfo.FirstDayOfWeek = DayOfWeek.Saturday;
   Calendar cal = new PersianCalendar();

   var fieldInfo = _culture.GetType().GetField("calendar", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
   if (fieldInfo != null)
    fieldInfo.SetValue(_culture, cal);

   var info = formatInfo.GetType().GetField("calendar", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
   if (info != null)
    info.SetValue(formatInfo, cal);

   _culture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = "/";
   _culture.NumberFormat.DigitSubstitution = DigitShapes.NativeNational;
   _culture.NumberFormat.NumberNegativePattern = 0;
   return _culture;
  }

  public static string ToPersianString(this DateTime date, string format = "yyyy/MM/dd")
  {
   return date.ToString(format, GetPersianCulture());
  }

 

View نحوه استفاده از کد مورد نظر در قسمت

@item.CreatedOn.ToPersianString("dddd yyyy/M/d")

نظرات (۱)

برای نظر دادن کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.